Zondag 10 juli 2011

AMERICAN ABROAD IN THE PARK


Gezellig onder de bomen in het park met het concert van Odiel Defraeye op vrijdag 8 juli 2011 in Rumbeke. De jongeren van American Abroad hadden het naar hun zin.

 

The young American people of American Abroad are enjoying the sterrebos park in Rumbeke with the concert firday 8 juli 2011 in Rumbeke.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zondag 10 juli 2011

HOEK KATTESTRAAT 48 APPARTEMENTEN


De hoek Kattestraat - Desiré Mergaertstraat wordt een nieuw bouwproject van de sociale bouwmaatschappij de Mandel. Men is er volop aan het uitgraven. Ook deze buurt krijgt in onze stad een nieuwe dynamiek. 48 appartementen en 50 garages !

 

Zet ze maar even op een rij : de verdichting en de toename van bewoning oogt indrukwekkend. Binnen zoveel jaar hebben we dan ongetwijfeld een bijkomend roep naar groen en méér groene pleisterplaatsen in de binnenstad.

 

In  het hart van de stad.

De Munt het project tussen Noordstraat en Henri Horriestraat : nieuwe luxe appartementen

Het project op de hoek van de Henri Horriestraat en de Consciencestraat  : nieuwe sociale appartementen van de Mandel

 

De Koninklijke Passage - Torenstraat en Jan Mahieustraat -: nieuwe luxe appartementen

 

Langs het lint van de Meensesteenweg

 

De appartementen op de  hoek van de St Michielstraat en de Iepersestraat - nieuwe luxe appartementen

De appartementen op de hoek van de Bollestraat en de Meensesteenweg : nieuwe luxe appartementen

 

op Onze Lieve Vrouw parochie of Krottegem zoals men het nu gemeenzaam noemt

 

De plannen voor de Onze Lieve-Vrouwstraat en St Hubrechtstraat : nieuwe sociale appartementen voor de Mandel

De nieuwbouw appartementen langs de Mandellaan en de Koornstraat : sociale appartementen van De Mandel

 

Langs de Noordkant van de stad - Brugsesteenweg -

De verkaveling Hoek Noordlaan - Brugsesteenweg : nieuwe luxewoningen aan de stadsrand

De appartementen einde Noordlaan - Oude Noordlaan : nieuwe luxe appartementen

De appartementen langs de Brugsesteenweg tegenover de nieuwe Post : nieuwe luxe appartementen

De appartementen op de hoek Brugsesteenweg - Noordstraat : nieuwe  luxe appartementen

Nieuwe sociale appartementen op de hoek Désiré Mergaertstraat en Kattestraat

 

 

In Heilig Rumbeke

 

Nieuwe appartementen Kerkplein Rumbeke tegenover de kerk : luxe appartementen

Nieuwe appartemten Kerkplein Rumbeke tegenover het frietkotje op de markt aan de Unic : nieuwe luxe appartementen

Nieuwe appartementen  : hoek Bornstraat - Staakmolenstraat : nieuwe luxe appartementen aan de noordzijde van het Sterrebos  - super de luxe appartementen

Nieuwe luxe appartementen : Rumbeeksesteenweg naast apotheker Kennes

Nieuwe appartementen : to appartementen residentie Odiel Defraeye en daar net tegenover de hoek met de Zeger Malfaitstraat - Izegemsestraat : nieuwe luxe appartementen

Halfweg Hoogstraat - groene woningen project


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zondag 03 juli 2011

Schooljaar voorbij


Oef , schooljaar voorbij zeggen de heren en dames van het College. In beste pak zowel de jongens als de meisjes. Inderdaad binnenkort horen en dames.Voor het examen van elke dag.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Vrijdag 17 juni 2011

2012 FEESTJAAR : DE VAART


 Onder de Regering van Willem I  1815- 1830 ( Koning der Nederlanden ) werden studies gemaakt voor de aanleg van een waterweg vanuit Roeselare. Met de revolutie van 1830 werden de plannen opgeborgen. Rond 1850 kwamen door toedoen van Alexander Rodenbach, parlementair en burgemeester van Rumbeke, de plannen opnieuw naar boven. Het graven van het kanaal startte in 1862. Tien jaar later - 1872  vaarde het eerste schip de haven binnen.  Het kanaal is 16.45 km lang . Het waterpeil ligt 15.45 meter boven de zeespiegel.

 

De spoorweg dateert van 1847. De lijn werd verdubbeld in 1909 en in 1986 geëlectrificeerd.

Maandag 13 juni 2011

VOOR JEZUIET EN ROESELAARNAAR FLOR JONCKHEERE UITWUIFMOMENT


Vrijdagavond 

24  juni 2011

20 uur – Oud Stadhuis

Kerkplein Rumbeke

 

 UITWUIF MOMENT   

JEZUIET PATER

FLORENT JONCKHEERE

 

 

Jezuïet Pater Florent Jonckheere is 86 jaar oud en wellicht voor het laatst in zijn geboortestad Roeselare op bezoek. “ Ik kom niet meer terug, ik ben te oud, zegt hij zelf. Ik heb mijn thuis in India, in Ranchi, in de Lievens-missie.” Hij vertrekt definitief op  dinsdag 28 juni 2011.

 

Pater Florent Jonckheere vertelt over zijn levenswerk, over zijn project Outreach, en hoe de jonge kerkgemeenschap daar groeit en bloeit. Wat met de

hoop van de  Indiërs op de zaligverklaring van ‘hun’ Pater Lievens?

Als start van de avond toon ik u mijn unieke ongeziene beelden van de overbrenging van het stoffelijk overschot van Pater Lievens naar India in 1993. Jonckheere vertelt.

 Op de foto hier met pater jezuïet Canadees Gerard Vanwalleghem. Beiden zijn via hun moeders familie van Pater Lievens. De foto toont hen geleund op ‘de peirstaldeure’ waar in de vroege morgen van zijn afreis naar India ook Pater Lievens samen zijn oudste broer stond. Daarover schreef Anton Van Wilderode een pakkend gedicht in het Engels vertaald door Roeselaarnaar Joost Vanbrussel.

 

Ik nodig u uit om zijn levensverhaal en zijn engagement te beluisteren. Van harte welkom. Geef hem met jouw interesse én  aanwezigheid een mooi afscheid. Welgekomen.

 

Namens de familie Lievens

Dirk Lievens  “ – vier moet branden  ”

 

Op de foto's - in de Lievens gang van het College,, aan het Lievens Monument in de Dreef van het College, thuis bij Dirk Wyffels die deelnam aan de India reis 1993 met de overbrenging van het stoffelijk overschot,  een krantenartikel in de Weekbode van 1993 met het reisverslag , foto's aan het Lievens standbeeld in Moorslede, en een foto op de koekuithoeve samen met eveneens familielid Jezuiet Pater Gerard Van Walleghem, principal van het Darjeeling Jezuïeten college aldaar


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zondag 12 juni 2011

CHINEESKES IN ROESELAERE


Het stukje met de chinese vrouwen werd in 2007 geregisseerd door Erna Hollevoet. Chinezen spreken de R niet uit en maken er een ' L ' van , dat belooft !!  Kijk maar es verder op de site om wat méér te zien van het foto materiaal van 11 juli 2007 !

4 chinezen vrouwen zijn op bezoek als toeristen in Roeselare, de eerste sinds de china operatie van minister Geert Bourgeois, bovendien met een speciale opdracht, en zij bekijken onze gewoonten door de bril van hun land van herkomst. Wat de gevolgen zijn voor de Roeselaarnaarnaars moet  u zelf maar eens overdenken of eerst bekijken. Ge weet nooit dat je iets aan de Chinezen kunt leren.

  

 4 vrouwen –

 

( alle R moeten uitgesproken worden als L en waar kan de kie gebruiken cfr boomkie  en de bijbehorende chineze manierlkens – maak ze echter belachelijk, zij zullen wel op termijn met ons lachen )

 

 

Hallo, wij zijn 4 vrouwkies van China,

Hallo,

Hallo,

Goeten tag

 

Vrouw 1

Jullie zijn, Roeselaalrnaalrkies, echte Roeselaalrnaarkies, 

En Roeselaarnaals zijn kurieus 

- beginnen allen  te lachen en te giechelen -

 

Vrouw 2

 Kurieus, kiek in ons woordenboekie,

 kurieus  - goed hé – ze  begint te zoeken en toont anderen wat ze vondt

 

Vrouw 3 –ze leest wat haar door vrouw 2 wordt getoond – en wijst de mensen met de vinger aan

Nieuwsgierlig - jullie willen weten wat wij hielr  komen doen

 

Vrouw 4

Wij zijn gekomen met kompliementen van Ministelr Geelrtie Boulrgeoisie

Geelrtie Boulrgeoisie ,

fijne man, fijne man,

 

Vrouw 1 – 2 – 3

Glrote man , glrote maetskie

Scone man ,  lacht als chineeskie

Pientere man, met brillekie

Nette man,  niet spuwt op grond, schraapt niet zijn keelkie,

niet fluimt in ons huiskie

zoals onze mannen

 

Vrouw 1

De mensen van Roeselare willen weten hoe wij ier geraakt zijn  ?

 

Vrouw 2 (  de woordenboek zoeker en de opschrijver met het calpinskie  …)

Met het vliegtuik,

Vrouw 3

Ja, met groot  vliegtuik

Vrouw 2 zoekt in woordenboekje en doet verbetering tov haar collega

root 3

( de slimste .. willen weten onze mannekieskie, juist reisgidskietalen naar Chinees .  onnen.

er andere landen.  vliegtuig

spellend– vliegtuig - zal ik opschrijven in mijn calpinskie – vliegtuig met een ‘GGG ‘

solly,  ik schrief alles op,

 

Vrouw 3

Eerste Chineze toeristen ja, ja ? (vragend aan het publiek)

Luister ne keer goed,

In China ook televisie, wij veel  televisie kijken

in China glrote wedstlrijd ‘Vlaandelren vakantieland’ én plrijskamp

 

Vrouw 1

Miljoenen huisvlouwen hebben meegedaan en wij  4 hebben eerlrste prijsl  gewonnen.

Joepie, alle vier samen samen

 

Vrouw 4

en wij won  die

Speciale wedstlrijd van Ministerlie China en Ministelrie Vlaanderlen van Geertekie Boulrgeoisie  over China en Vlaanderen,

 

Vrouw 3

De rleis van ons leven maar vlagen ware niet  makkelijk

 

Vrouw 2

Moeilieke vragen – (even wachten je voelt aan dat een opsomming gaat volgen, de vrouwen gaan als het ware hun collegae ondervragen  )

over hoe Vlaamse vrouwen kookie

 

Vrouw 4 ( zeer assertief  )

Kokie met Piet – da’s geniet

 

Vrouw 2 ( uitdagend )

Over hoe Vlaamse vrouwen huiskie kuiskie

 

Vrouw 1

Vlaamse vrouwen veel huiskie kuiskie.

Met Mister Ploplie.

 

Vrouw 2

Vlaamse vrlouwen veel stofie afdoenkie.

Welke veel stofkie in Vlaamse huiskie .

 

Vrouw 3

Veel stofkie in Vlaanderen.

Fijnstofkie, Speciaal  in Roeselarlkie

 

Vrouw 2

Daarom wij ons stofmaskelrkie mee.

Halen het uit en tonen het trots

 

Vrouw  2leest voor – andere staan er rond en volgen aandachtig de tekst als ze leest

In calpinskie staat

stofmasker :  nodig voor bezoek aan Roeselare, speciaal in de Noordstratie en aan statie.

Veel werken in Roeselare,  dus ook  veel veel stofkie.

Roeselaarnaars  harde werkers,  veel stofkie mannekies en vlouwkies

maalr  hier staat ook stofmasker – zeer nuttig bij alle kuiswerken

stof : fijne stof(fen) roeselare zeer gekend voor zijn fijne stoffen en handelswaren. Gespecialiseerld in dames kledij, fijn onderlgoed, behaatjes, slipjes, vlije tijdskledij.

 

Vrouw 1 :

Als ik dat goed versta, in de Noordstraat en aan de Statie veel  winkelkies met veel fijn stof,

 

Vrouw 3

Ja ik weet nog in Noordstraat de Bloeze, 14 etalages fijn stof

 

Vrouw 2

Lingerie Antoinette, veel fijn stof

allemaal maskelkies op dames !!

 

Vrouw  4

Noordstraat Franco Belge – alle kuis gerief

Maskelkies op dames  !!

vrouwen enthousiast

 

 

Vrouw 3

Oh de reis van ons leven, 3 weken Vlaanderen met één jaar supel voolrbelreiding met lessen Vlaams met Vlaamse lelraars. Zeer mooie lerlaars

 

Vrouw 2 - nu neemt vrouw 2 haar woordenboekje en bladert om woorden collega te bestuderen

Zoekt op : Zeelr mooie leraalrs, ja, zeer mooie leraars,

neen, goeie lelraars, niet mooie, maar goeie

 

Vrouw 4

goeie en stiefkie mooiie

 

Vrouw 1

Wij hebben veel Westvlaams geleelrd, LRoeselarski, Izegemski

en maken nu woolrdenboeksie met al die  Vlaamse en westvlaamse woolrdekies,

we willen specialskie de winkelkies zien

 

Vrouw 2

en wij schlrijven op in woolrdenboekie  en pakken fotokies van wat wij zien  .

 

Andere vrouwen 1 – 3 en 4

Enthousiast – fotootjies – fotootjies

 

 

Vrouw 3

Fotootjies voor andere chinese vrouwen,

wij veel zien,  wij veel footootjies, zij veel zien

 

Vrouw 2

en zij komen ook voor schone winkelkies

 

Vrouw 3

en  later voor schoon ventjies 

 

Vrouw 4

Ssst, dat moei je niet zeggie,  domme ganskie,

misschien dat denken én doen maar niet zeggie 

 

Vrouw 1

 

Wij maken een boekie met wat te zien in Roeselare, gidskie, juist lreisgidskie

voor de Chinese huisvlrouw : winkelkies in Eulopa, in lRoeselare en in Izegem

Chinese supelr huisvlrouwkie naar de top

 

Alle 3

China huisvlrouwkie naar de top – hop – hop

 

Vrouw 2

Wat staat op lijstekie om te bezoekie ?

 

Vrouw 1

in Manestraat – winkelkie potten en pannen  het kookpunt ?

in Noordstraat – Boerenwinkelkie – charcuterie viel  vlees,

 

vrouw 4 vragend

Vies vlees ?

 

vrouw 2

neemt boekje  en verbetert

Velrs vlees  in Noordstraat met  ( wat in verwarring ) fijn kost

 

vrouw 4

in Noolrdstlraatkie met fijnstofkie ?

 

Vrouw 1

geen prlobleem  ook frankco-belgski winkel daarbij

om te kuiskie, met trekkerkie

 

Vrouw 2

Dweilkie

Vrouw 3

Sillekie

 

Vrouw 4

Sopkie

 

Vrouw 1

Alles weer properkie

en hier staat ook dat de burgemeester stratekuuskerkie zent bie de werken

Spijt met zijn lanskie als het droog is  voor stofkie weg

En als alles gedaan is dan ook nog de  grote kuis.

 

Vrouw 2

Zeer goed kuismannekie, dat burgemeesterkie

 

Vrouw 3

Is de  man getrouwd ?

 

Vrouw 4

in calpinskie kieken – neen, neen

 

Vrouw 1

Burgemeesterkie, kuiserkie, niet getrouwd kie, wat is dat dan in Roeselarki ?

 

Vrouw 2

Een batjie

 

Vrouw 3 en 4

Ja, ja, een batjie,

Kom, kom, kom wij kijken naar winkelkies en  kijken naar burgemeesterkie

 

Vrouw 1

Maar eerst nog met ons publiekie hier een fotokie

 

Vrouw 2 – 3 – 4

Ja, ja, een fotokie –

De dames maken een foto met de groep toeschouwers

 

Zondag 12 juni 2011

ZOEKE GIEDER PARKING ???


Voor wie van het toneelstukje van 2007 nog es wil proeven....

 

1. ZOEKE GIEDER PARKING ?

 

locatie aan de  Wallenparking

Tot de groep die daar afkomt gewandeld

 

3  mannen en of vrouwen of een combinatie – dan kan tekst aangepast met meer vrouwelijke benadering

 

1 Vrouw of man

Zoeke gieder parking ?

Zoeke gieder parking in  Roeselare ?

 

2

Maar is dat entwodde parking vinden in Roeselare !

Ge zoet  zot  komen van rond rieden

tegen da je hier in Roeselare stad een parkeerplekske vindt

 

3

Da’s juste en moste die parkeersignalisatie

– ge weet wel die grote borden aan den onze lieve vrouwmarkt, de grote markt, het  polenplein, den botermarkt -

nu ne keer werken ’t zou nog entwodde zyn

maor dat spel werkt al van geen kanten.

 

2

En ’t en nee nog nooits gewerkt. Als ze ’t in gang staken stond er altijd ip ‘ vol’

En er stonden geen twintig oto’s  ip de Grote Markt en er stond nog altijd op vol.

Ze zyn nu aan ’t onderzoeken hoe dat da komt.

 

3

’t is liek met under zwembad. ’t Werkt wok niet.

Drie maanden wachten tegen dat ’ t vermakt is ,

tegen dat de congés gedaan zyn meugen de jongens gaan zwemmen.

 

2

’t is liek met de luchten in de Rumbekesteenweg, 2 maanden heeft dat gedeurd tegen dat were ging

 

3

En liek met die nieuwe parking achter ons, 

als het gedaan was zagen ze dat het water er deure liep.

D’Arme klaren hierachter hadden al gevraagd of ze dat niet kosten overpakken voor te douchen.  Drie maanden tegen dat spel opgelost wos.

 

2

Als de nieuwen burgemeester alzo ol zyn grote projecten gaat voort doen, we gaon er wel mee zyn.

 

1

Maor  stop ne keer met zagen, zie ne keer blie- e dat er entwodde verandert,

nen nieuwen parking, 320 auto’s en gratis, mensen heb je dat goe hoort

Gratis !

 

 

2

Ja maor dat gaat verzekers niet te lange blijven deuren.

 

3

Gratis, hier in Roeselare, ik peinze dat dat nooits geen jaor gaat deuren tegen dat je gaot meugen betalen.

 

1

Eh wel ge meugt blie zyn dat er nen nieuwe parking is.

Leer ne keer kontent zyn.

Ik heb er al mijnen auto opgezet.

 

2

Horte keer, ik ben er ook  al ip gereden en ‘k gaot joe zeggen, voor mij is dat geen probleem maar myn nonkel ( myn tante )  dat is al een beetje nen ouderachtige mens  heeft al nen lelijke schribbel  boven zijn  heur wielkasten.

Die gangskes en die parkeerplaatsen,  dat is ol stif nauwe gemakt. Dat is niet voor oude mensen.

 

3

Ge ziet van al nu dat da gemakt is voe veel geld ip te brengen, stif nauwe, ieder pleksie is geld. ‘t is al voe de stadskasse vullen.

 

2

Maor ik bluuve erbie ’t is moeilijk parking te vinden.

En als die nieuwe burgemeester ton nog al de parking ip de pleins weg wilt,

’t gaot er nog veel moeilijker zyn !

 

1

Hoe wille gie zeggen ? al de parkings  weg

 

2

E wel hebbe gie dat niet gelezen, aan de statie,

heel die grote parking weg en alles  onder de grond, 

aan de zwynemarkt die parking weg en  ook onder de grond,

en het polenplein, een gezellig stadsplein en de grote markt op termijn verkeersvrij.

Gaat ie hem zijnen auto ip zijn hoofd zetten misschien ?

 

1

Maor ben nei, gie hè t dat heel verkeerd ip.

Dat worden allemoale ‘ gezellige pleinen om de stad leefbaar te maken’ zo noemen ze dat nu.

Wacht maor tot het gedaan is, ’t gaat schone zijn.

 

3

Als er gien volk naor Roeselare komt, ton gaat de stad stief leefbaar zyn.

 

1

Maor mo mo , ge ziet het veel te donker in.

 

2

Horte keer,  te donker, te donker,

en in plekke van  onder de grond, ga kik liever ne keer van de grond, wé

en ik ben verzeker niet alleene

 

3

Vraag het ne keer aan den burgemeester wat hie hem daarvan peinst,  onder de grond of van de grond

 

Alle drie geschater

 

1

( indien vrouwen)  Dames, Ge zyt mis, ge kunt parkeren  in de straten liek nu, ge kunt zelfs met den otobus kommen winkelen. Het openbaar vervoer  heeft sins den 1 juni  een line naar Beveren, naar Oekene, naar Rumbeke, naar Schiervelde en de Expohallen, naar Krottegem, naar ’t Biezenhof en ’ t Beekkwartier

Het is geweune weg verdubbeld. Is dat niet wel ?

 

2

Ja, dat is ol goed en wel, maar ik rie niet voor nieten met den autobus en  ton nog al mien komméchen,

‘k zie mie al tjolen,

dat is al goed als je niet anders te doen hét dan ne keer nog de markt te gaon.

Ben ekik practisch en handig met mijn otootje

 

3

Ja, bij ons is ook altied rap en zere, van ’t ene naor ’t andere in stad en met nen autobus zy je toen niet véle. En ge moet ne keer één van de jongens voeren. Ik ook heb ook liefst mijn otootje  ‘ ken Kan  nie tegen myn gedacht klappen. 

 

1

Gow, we gaon d’ over zwiegen zeker, wén parking, ’t is voor nieten, we kunnen gaan winkelen, en we hebben zes uren tegen dat moeten weren zyn

 

2- 3

jow, jow, we zijn weg

Zaterdag 11 juni 2011

DE KUISVROUWEN VAN 't STAD


Ze zijn fan van onze nieuwe burgemeester Luc Martens, de kuisvrouwen van Stad. Wis en zeker. Men had in 2007 in de Noordstraat de gebouwen van de Bank van Roeselare afgebroken en gans de Noordstraat en omgeving zat onder het stof.  In het toneeltje dat ik schreef ging het er natuurlijk over dat de dames zot content waren met al die werken in stad. Daar zou zeker veel stof van voortkomen en dus waren ze 100 % hun werk zeker. De geruchten dat de burgemeester een deel van deze handenarbeid wou outsourcen - zoals dat nu heet - dus de kuisvrouwen van 't stad laten vervangen door private schoonmaakploegen - waren dus duidelijk nonsens. En de kuisvrouwen van 't stad waren dan ook maar wat blij dat onze nieuwe burgemeester resoluut de kaart van de vernieuwing van de stad trok.  Dat hij één en ander dan een beetje groot zag zoals de Arc Du Triomphe die in Roeselare met Fata Morgana in die dagen stond, was natuurlijk een voorafbeelding van de nieuwe tijden die aanbraken voor deze stad. Werk genoeg om daaraan te kuisen !

 

Het stukje van 2007 kon op heel wat bijval rekenen. Olijk Vrolijk Roeselare. Er altijd het positieve in zien !


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 11 juni 2011

DE EERSTE BURGEMEESTER DE BROUCKERE


Karel De Brouckere werd de eerste burgemeester van Roeselare. Hij was 33 jaar oud toen hij op 11 november 1830 als burgemeester van Roeselare werd verkozen in de gemeenteraadszaal. Later op de dag rond 17 uur schrijft hij zijn eerste boreling op als burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij is notaris en heeft zijn praktijk in de Zuidstraat. Hij speelde een voorname rol in de Belgische  revolutie in onze stad en was lid van de Roeselaarse burgerwacht die heel snel de zijde van het nieuwe België koos. Ik schreef een ernstig en voornaam stukje dat gespeeld werd in wat nu de trouwzaal is van het stadhuis, een mooi decor voor een heerlijk ongekend stukje geschiedenis. Ik heb in mijn méér dan honderd toneelstukjes al talloze vergeten  figuren laten herleven in deze stad.

 

Geert Vansteenkiste, vandaag voorzitter van Volksveredeling vertolkte de rol met vérve.

Ik schreef in 2007 de theaterwandeling Olijk Vrolijk Roeselare. Succes. Ruim 300 mensen in groepen ingedeeld lachten zich een bult of genoten van heerlijk stukjes geschiedenis, vrolijke volksfiguren en fratsen.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 11 juni 2011

CHINEZEN IN ROESELARE


Het is zeker, de dag dat de Chinezen Roeselare ontdekken als toeristische bestemming gebeuren er heel wat. Hoe de aanpak van Minister Geert Bourgeois tot een vrolijke euforie en komische misverstanden leidt, werd een heerlijk stukje. Onze vier chinese vrouwelijke bezoekster van Roeselare deden het schitterend.  Marianne Soetaert, Joke Perneel, Tania Janssens en Flavia Degryse, stuk voor stuk talent !

 

Roeselare met zijn winkels is gekend in China voor zijn fijne stoffen, maar zou  dat ook iets met fijn stof te maken hebben ? De dames hebben immers ook hun mondmaskertjes mee  als ze naar Roeselare komen. 

 

Op dat moment heeft de burgemeester ook al het stof van de Noordstraat laten wegspuiten door de pompiers en zo'n stof maniak zien onze Chinese dames wel zitten, zeker als ze horen dat de burgemeester een vrij man is ! Hun hartjes slaan op hol.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

| « Vorige pagina | 26 / 43 | Volgende pagina » |